Wybór miejsc

Nie ma. Osiecka/Satanowski. Recital Justyny Szafran

Termin: 2020-10-18 17:00
Czas trwania spektaklu: 90 min.
Miejsce: Duża Scena
Dodatkowe informacje: Lirycznie, dynamicznie, z silnymi emocjami – gwarancję takich stanów i przeżyć daje Justyna Szafran. Recital „Nie ma” to powrót artystki do tekstów Agnieszki Osieckiej i kompozycji Jerzego Satanowskiego. Podczas koncertu pojawią się słynne piosenki w nowych aranżacjach Rafała Karasiewicza i Kuby Olejnika. Będzie także jeden zupełnie premierowy utwór, nieznany wiersz Agnieszki Osieckiej, do którego muzykę napisał Kuba Olejnik.    
Ograniczenia: Można kupić od 1 do 10 biletów. Miejsca w strefie III mają ograniczoną widoczność

Regulamin organizacji widowni w Teatrze Muzycznym Capitol określający zasady bezpieczeństwa
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem Covid-19

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w związku z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i w zakresie nim uregulowanym zastępuje postanowienia Regulamin  (dalej Regulamin) obowiązującego w Teatrze Muzycznym Capitol.

 1. Wejście do budynku Teatru możliwe jest od ul. Świdnickiej. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola biletów oraz dezynfekcja dłoni. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi widowni Teatru, która wskazuje drogę do odpowiednich wejść (balkon, parter).
 2. W Teatrze należy pojawić się najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Na terenie Teatru trzeba zachować dystans społeczny.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie w Teatrze ust i nosa.
 5. Zakup maseczek będzie możliwy w kasie Teatru (wejście od strony ul. Piłsudskiego).
 6. Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są tu oraz u pracowników obsługi widowni Teatru, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
 7. Udostępniona dla uczestników jest jedynie połowa widowni Teatru – co drugie miejsce w każdym rzędzie. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza, który:
 • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • jest członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą wspólnie z widzem.
  1. Osoby nie przestrzegające któregokolwiek z w/w postanowień regulaminu nie zostaną wpuszczone na widownię i zostaną usunięte z budynku Teatru.
  2. Wszystkie osoby z obsługi widzów pracują w przyłbicach i rękawiczkach
  3. W trakcie wydarzeń nie działają: kawiarnia, szatnia oraz teatralny sklepik, który otwiera się po zakończeniu wydarzenia.
  4. Wypożyczanie lornetek przewidziane postanowieniami pkt 16 Regulaminu, jest wyłączone.
  5. Po każdym wydarzeniu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
  6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
  7. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 9 czerwca 2020 roku i obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 roku do odwołania.

 

Trwa komunikacja z serwerem…

Legenda

 
Strefa I
 
Strefa III - miejsca z ograniczoną widocznością
 
Strefa II
 
Miejsce niedostępne
 
Miejsce wybrane (w koszyku)